Onek din por email porlam, onek din por blog porlam.. onek din por blog korchi. asholey temon din porey na... tobuo mone hoy onek din por. shob mathay. shobi dharona. gotokal noboborsho'r ojuhatey ekta choto khato onushthan kora holo Chalmers-ay. Oder kaukey temon bhalo chena chilona agey... jehutu amar class hoy onek durey... nodir epar opar bepar shepar. Ei onsushthaner prostuti ebong shomapti'r moddhe koyek joner shathey ekhon ektu bhalo porichoy holo. Chobi tola hoyeche kichu.. shegulo ekhaney:
http://www.flickr.com/photos/tanm2006/sets/72057594108291418/
1413


And while it lasts... Daily Star's City in Frame